Recenzenci

Recenzenci z ośrodków krajowych

Abassy Małgorzata, Uniwersytet Jagielloński

Bednarczyk Anna, Uniwersytet Łódzki

Beley Oleh, Uniwersytet Wrocławski

Betko Iryna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Brzykcy Jolanta, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Charciarek Andrzej, Uniwersytet Śląski

Dąbrowska Magdalena, Uniwersytet Warszawski

Dubichynskyi Volodymir, Uniwersytet Warszawski

Duda Katarzyna, Uniwersytet Jagielloński

Fedorczuk Irina, Uniwersytet Szczeciński

Frolak Lubov, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej

Gadomska Katarzyna, Uniwersytet Śląski

Gadomski Aleksander, Uniwersytet Opolski

Gawarkiewicz Roman, Uniwersytet Szczeciński

Ginter Anna, Uniwersytet Łódzki

Głuszkowski Michał, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Głuszkowski Piotr, Uniwersytet Warszawski

Janaszek Krystyna, Uniwersytet Szczeciński

Jaroszewicz Henryk, Uniwersytet Wrocławski

Jóźwiak Jolanta, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kamalova Alla, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kananowicz Tatiana, Uniwersytet Gdański

Karzarnowicz Jarosław, Uniwersytet w Białymstoku

Kiklewicz Aleksander, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Klimowicz Tadeusz, Uniwersytet Wrocławski

Koczur-Lejk Klaudia, Uniwersytet Szczeciński

Komisaruk Ewa, Uniwersytet Wrocławski

Koriakowcewa Elena, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Kotkiewicz Aurelia, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Kowalow Siergiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kowalska-Paszt Izabela, Uniwersytet Szczeciński

Kozłowska-Duda Jadwiga, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej

Krycka-Michnowska Iwona, Uniwersytet Warszawski

Ksenicz Andrzej, Uniwersytet Zielonogórski

Kuffel Józef, Uniwersytet Jagielloński

Kusal Krzysztof, Uniwersytet Wrocławski

Leś Mariusz, Uniwersytet w Białymstoku

Lewicki Roman, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej

Lis-Czapiga Agnieszka, Uniwersytet Rzeszowski

Lubocha-Kruglik Jolanta, Uniwersytet Śląski

Łuc Izabella, Uniwersytet Śląski

Łuczyk Małgorzata, Uniwersytet Zielonogórski

Łukaszewicz Marta, Uniwersytet Warszawski

Malej Izabela, Uniwersytet Wrocławski

Malutina Natalia, Uniwersytet w Białymstoku

Matusiak Agnieszka, Uniwersytet Wrocławski

Miakiszew Władimir, Uniwersytet Jagielloński

Michalska-Suchanek Mirosława, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Sosnowiec

Mięsowska Lidia, Uniwersytet Śląski

Mnich Ludmiła, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Mocarz-Kleindienst Maria, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Moskwin Andriej, Uniwersytet Warszawski

Ndiaye Iwona Anna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nefagina Galina, Akademia Pomorska

Nowożenowa Zoja, Uniwersytet Gdański

Oboleńska Diana, Uniwersytet Gdański

Orzechowska Joanna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Osińska Katarzyna, Instytut Slawistyki PAN w Warszawie

Paszkiewicz Anna, Uniwersytet Wrocławski

Patocka-Sigłowy Urszula, Uniwersytet Gdański

Pawletko Beata, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pociechina Helena, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Pogonowska Ewa, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej

Polak Andrzej, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pstyga Alicja, Uniwersytet Gdański

Ratajczyk Krystyna, Uniwersytet Łódzki

Rodziewicz Barbara, Uniwersytet Szczeciński

Rycielska Beata, Uniwersytet Szczeciński

Rzepnikowska Iwona, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sarnowski Michał, Uniwersytet Wrocławski

Sidor Monika, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Skotnicka Anna, Uniwersytet Jagielloński

Sładkiewicz Żanna, Uniwersytet Gdański

Sosnowski Wojciech, Instytut Slawistyki PAN w Warszawie

Stepnowska Tatiana, Uniwersytet Łódzki

Sucharski Tadeusz, Akademia Pomorska

Szczerbowski Tadeusz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Szewczenko Ludmiła, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Szutkowski Tomasz, Uniwersytet Szczeciński]

Tarkowska Joanna, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej

Tsoi Aleksandr, Uniwersytet Łódzki

Tyszkowska-Kasprzak Elżbieta, Uniwersytet Wrocławski

Warda Anna, Uniwersytet Łódzki

Wątróbska Halina, Uniwersytet Gdański

Weretiuk Oksana, Uniwersytet Rzeszowski

Wierzbiński Jarosław, Uniwersytet Łódzki

Woźniak Anna, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wysoczański Włodzimierz, Uniwersytet Wrocławski

Zych Anna, Uniwersytet Śląski

Żejmo Bożena, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Żurek Sławomir, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Recenzenci z ośrodków zagranicznych

Balina Marina, Uniwersytet Illinois Wesleyan, Stany Zjednoczone

Gallo Ján, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja

Garstka Christoph, Uniwersytet Ruhry w Bochum, Niemcy

Herlth Jens, Uniwersytet w Bernie, Szwajcaria

Kriza Elisa, Uniwersytet Ottona i Fryderyka w Bambergu, Niemcy

Nübler Norbert, Uniwersytet w Kilonii, Niemcy

Obatnin Giennadij, Uniwersyet Helsiński, Finlandia

Ohme Andreas, Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy

Poljakov Fedor, Uniwersytet Wiedeński, Austria

Utgof Grigori, Uniwersyet w Tallinie, Estonia

Voitekhovich Roman, Uniwersyet w Tartu, Estonia

Wanner Adrian J., Uniwersytet Stanu Pensylwania, Stany Zjednoczone

Wöll Alexander, Uniwersytet Poczdamski, Niemcy

Zakrzewska-Verdugo Magdalena, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja