Recenzenci

Recenzenci z ośrodków krajowych:

Anna Bednarczyk, Uniwersytet Łódzki
Oleh Beley, Uniwersytet Wrocławski
Iryna Betko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Jolanta Brzykcy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Irina Fedorczuk, Uniwersytet Szczeciński
Roman Gawarkiewicz, Uniwersytet Szczeciński
Anna Ginter, Uniwersytet Łódzki
Krystyna Janaszek, Uniwersytet Szczeciński
Henryk Jaroszewicz, Uniwersytet Wrocławski
Jolanta Jóźwiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Alla Kamalova, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Tadeusz Klimowicz, Uniwersytet Wrocławski
Klaudia Koczur-Lejk, Uniwersytet Szczeciński
Ewa Komisaruk, Uniwersytet Wrocławski
Siergiej Kowalow, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Izabela Kowalska-Paszt, Uniwersytet Szczeciński
Aurelia Kotkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Andrzej Ksenicz, Uniwersytet Zielonogórski
Krzysztof Kusal, Uniwersytet Wrocławski
Małgorzata Łuczyk, Uniwersytet Zielonogórski
Izabela Malej, Uniwersytet Wrocławski
Maria Mocarz-Kleindienst, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Mirosława Michalska-Suchanek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Sosnowiec
Iwona Anna Ndiaye, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Joanna Orzechowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Anna Paszkiewicz, Uniwersytet Wrocławski
Beata Pawletko, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Helena Pociechina, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Andrzej Polak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Krystyna Ratajczyk, Uniwersytet Łódzki
Barbara Rodziewicz, Uniwersytet Szczeciński
Beata Rycielska, Uniwersytet Szczeciński
Michał Sarnowski, Uniwersytet Wrocławski
Monika Sidor, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tatiana Stepnowska, Uniwersytet Łódzki
Tomasz Szutkowski, Uniwersytet Szczeciński
Aleksandr Tsoi, Uniwersytet Łódzki
Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, Uniwersytet Wrocławski
Anna Warda, Uniwersytet Łódzki
Jarosław Wierzbiński, Uniwersytet Łódzki
Anna Woźniak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Włodzimierz Wysoczański, Uniwersytet Wrocławski

Bożena Żejmo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Małgorzata Abassy, Uniwersytet Jagielloński

Andrzej Charciarek, Uniwersytet Śląski

Magdalena Dąbrowska, Uniwersytet Warszawski

Volodymir Dubichynskyi, Uniwersytet Warszawski

Katarzyna Duda, Uniwersytet Jagielloński

Lubov Frolak, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej

Aleksander Gadomski, Uniwersytet Opolski

Katarzyna Gadomska, Uniwersytet Śląski

Anna Ginter, Uniwersytet Łódzki

Michał Głuszkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Piotr Głuszkowski, Uniwersytet Warszawski

Tatiana Kananowicz, Uniwersytet Gdański

Jarosław Karzarnowicz, Uniwersytet w Białymstoku

Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Elena Koriakowcewa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jadwiga Kozłowska-Duda, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej

Iwona Krycka-Michnowska, Uniwersytet Warszawski

Józef Kuffel, Uniwersytet Jagielloński

Mariusz Leś, Uniwersytet w Białymstoku

Roman Lewicki, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej

Agnieszka Lis-Czapiga, Uniwersytet Rzeszowski

Jolanta Lubocha-Kruglik, Uniwersytet Śląski

Izabella Łuc, Uniwersytet Śląski

Marta Łukaszewicz, Uniwersytet Warszawski

Natalia Malutina, Uniwersytet w Białymstoku

Agnieszka Matusiak, Uniwersytet Wrocławski

Władimir Miakiszew, Uniwersytet Jagielloński

Lidia Mięsowska, Uniwersytet Śląski

Andriej Moskwin, Uniwersytet Warszawski

Ludmiła Mnich, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Galina Nefagina, Akademia Pomorska

Zoja Nowożenowa, Uniwersytet Gdański

Diana Oboleńska, Uniwersytet Gdański

Katarzyna Osińska, Instytut Slawistyki PAN w Warszawie

Urszula Patocka-Sigłowy, Uniwersytet Gdański

Ewa Pogonowska, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej

Alicja Pstyga, Uniwersytet Gdański

Krystyna Ratajczyk, Uniwersytet Łódzki

Iwona Rzepnikowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Anna Skotnicka, Uniwersytet Jagielloński

Wojciech Sosnowski, Instytut Slawistyki PAN w Warszawie

Tadeusz Sucharski, Akademia Pomorska

Żanna Sładkiewicz, Uniwersytet Gdański

Tadeusz Szczerbowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Ludmiła Szewczenko, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Joanna Tarkowska, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej

Halina Wątróbska, Uniwersytet Gdański

Oksana Weretiuk, Uniwersytet Rzeszowski

Anna Zych, Uniwersytet Śląski

Sławomir Żurek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Recenzenci z ośrodków zagranicznych:

Elisa Kriza, Uniwersytet Ottona i Fryderyka w Bambergu

Wiera Mieniajlo, Państwowy Uniwersytet Badawczy Wyższa Szkoła Ekonomii w Sankt Petersburgu

Giennadij Obatnin, Uniwersyet Helsiński

Natalia Tuliakova, Państwowy Uniwersytet Badawczy Wyższa Szkoła Ekonomii w Sankt Petersburgu

Grigori Utgof, Uniwersyet w Tallinie

Roman Voitekhovich, Uniwersyet w Tartu

Alexander Wöll, Uniwersytet Poczdamski

Magdalena Zakrzewska-Verdugo, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie

Marina Balina, Uniwersytet Illinois Wesleyan, Stany Zjednoczone

Ján Gallo, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja

Christoph Garstka, Uniwersytet Ruhry w Bochum, Niemcy

Jens Herlth, Uniwersytet w Bernie, Szwajcaria

Andreas Ohme, Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy

Norbert Nübler, Uniwersytet w Kilonii, Niemcy

Fedor Poljakov, Uniwersytet Wiedeński, Austria

Adrian J. Wanner, Uniwersytet Stanu Pensylwania, Stany Zjednoczone