Historia czasopisma

Czasopismo Studia Rossica Posnaniensia wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 1970 roku, na przestrzeni lat publikowali w nim badacze zatrudnieni w renomowanych ośrodkach slawistycznych całego świata. Czasopismo jest „wizytówką” Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM. Dotychczas ukazały się 44 tomy. Do roku 2018 czasopismo ukazywało się jako rocznik, od 2019 roku jest publikowane dwa razy w roku. Wszystkie numery czasopisma, poczynając od 1970 roku, dostępne są w bazie CEEOL.