Call for papers

PROBLEM ODSTĘPSTWA/NARUSZENIA NORM W KULTURZE, LITERATURZE, JĘZYKU I KOMUNIKACJI (numer XLIX/2/2024) Redaktorzy tomu: Alena Kalechyts (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja), Natalia Królikiewicz, Olga Makarowska, Anna Stryjakowska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska) LITERATUROZNAWSTWO Kolejny numer czasopisma „Studia Rossica Posnaniensia” pragniemy poświęcić zagadnieniu naruszenia norm w języku, literaturze i kulturze rosyjskiej. Kwestionowanie tradycji i…

Call for papers

„Konflikt w narracjach miejskich Europy Wschodniej” (numer XLIX/1/2024) Redaktorzy tomu: Seth Graham (University College London), Rachel Morley (University College London), Beata Waligórska-Olejniczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Tematyka numeru i jej aktualne znaczenie W 2022 roku podczas edycji „Millennium Docs Against Gravity”, największego festiwalu filmów dokumentalnych w Polsce, odbyła się retrospektywa filmów Susan Sontag.…

Komunikat

W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę redakcja czasopisma „Studia Rossica Posnaniensia” zawiesza wszystkie formy współpracy z badaczami zatrudnionymi w instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi. Podstawa prawna: Komunikat Rektora UAM z dnia 4 marca 2022 roku oraz decyzja Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 marca br. As a…

Call for papers

„Od pieriestrojki do Putina i pandemii: humor rosyjski od połowy lat 80. do dzisiaj” 1) Tematyka numeru specjalnego i jej aktualne znaczenie Termin ‘humor’ bywa rozumiany na wiele różnych sposobów. Czasami znaczenie tego pojęcia traktowane jest bardzo szeroko, nierzadko humor utożsamiany jest z komizmem, choć wiele jego rodzajów łatwiej skojarzyć z powagą, melancholią, a nawet…

Call for papers

Call for papers tom XLVI, nr 2 (2021) PRZESTRZEŃ Kolejny numer „Studia Rossica Posnaniensia” chcielibyśmy poświęcić problemowi przestrzeni w rosyjskojęzycznych tekstach kultury. Zwrot spacjalny stał się już niemalże oczywistością we współczesnych badaniach kulturoznawczych na całym świecie, jednak wydaje się, że w obszarze szeroko rozumianej rusycystyki wciąż brakuje opracowań związanych z rzeczywistością przestrzenną Rosji, zarówno literaturoznawczych,…

Wysyłka artykułów do recenzji

Chcielibyśmy z przyjemnością poinformować, że wysłaliśmy do recenzji 25 artykułów wygłoszonych w ramach XVI Międzynarodowej Konferencji „Rusycystyka Europejska a Współczesność” w ramach pierwszej tury wysyłki. Spłynięcia recenzji możemy spodziewać się w ostatnich dniach listopada