Witamy na stronie czasopisma „Studia Rossica Posnaniensia”

Czasopismo „Studia Rossica Posnaniensia” jest „wizytówką” Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej w Poznaniu. Zeszyt pierwszy ukazał się w 1970 roku i dotychczas wydane zostały 43 numery. Jest periodykiem, w którym zamieszczane są artykuły z dziedziny rosyjskiego językoznawstwa, literaturoznawstwa i glottodydaktyki. Zamieszczane w czasopiśmie materiały publikowane są w języku rosyjskim i polskim z abstraktami w języku… Read More »